Trong nội dung này, bạn có thể tìm hiểu công nghệ loại bỏ formaldehyde của chúng tôi và xem nó hoạt động như thế nào.

Công nghệ độc quyền (1) Cơ cấu nguyên liệu

Đầu tiên, công nghệ độc đáo nhất là cấu trúc của nguyên liệu chính.
Thành phần chính của Moldefite là "Silica".Tuy nhiên, nó không chỉ là một Silica.
Nó được sản xuất bằng cách kết hợp chất có chứa nhóm amino đặc biệt và tiền chất silica bằng phương pháp riêng của chúng tôi.

Formaldehyde removal function

Đây là bản vẽ phóng to của Silica. Toàn bộ bề mặt silica (SiO2) được xử lý bằng các nhóm amin (NH2) bằng công nghệ độc đáo của chúng tôi.

Cấu trúc nguyên liệu đặc biệt này cho phép các nhóm aldehyde được hấp phụ vào silica.Và có thể loại bỏ mạnh formaldehyde trong không khí.

Công nghệ độc đáo② Cấu trúc hấp phụ

Thứ cấp, Moldefeat có cấu trúc hấp phụ rất độc đáo.

Moldefeat hấp thụ một lượng lớn formaldehyde trong một lớp phủ duy nhất.
Tại sao có thể?

Xem ảnh ngoài cùng bên phải bên dưới. Dưới đây là hình ảnh phóng to của bề mặt phủ moldefite. Có thể thấy rằng các vi tinh thể hình kim kéo dài bao phủ đều bề mặt được phủ.

formaldehyde removal mechanism

Có tới 400 triệu thành phần silica giống như kim pha lê được sản xuất trên mỗi centimet vuông!


Vì bề mặt được bao phủ hoàn toàn bởi các thành phần silica nên diện tích bề mặt riêng lớn hơn khoảng 20 lần so với bề mặt phẳng. Do đó, nó có thể hấp thụ một lượng lớn formaldehyde cùng một lúc.

Loại bỏ một lượng lớn formaldehyde