Công ty:Công ty TNHH MARUSYOSANGYO.
Thành lập:Ngày 1 tháng 4 năm 1923
Vốn góp :10,000,000 JPY
Địa chỉ nhà:〒327-0031 171 TAJIMA-CHO, SANO-CITY, TOCHIGI Pref.
TEL :0283-22-1901 (Trụ sở chính)
Việc kinh doanh:・ Sản xuất và phát triển hàng dệt may
・ Sản xuất và phát triển sản phẩm hóa học
・ Sản phẩm sinh thái R&D
・ Sản phẩm OEMnd
URL:https://marusyosangyo.jp